Vad innebär personlig assistans?

Syftet med personlig assistans är att en person som lider av en, eller flera, funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så normalt liv som bara är möjligt. Det vill säga att den personliga assistentens uppgift är att försöka förverkliga detta. Hur mycket, eller hur ofta, som en personlig assistent behövs varierar beroende på de olika behov som finns. I vissa fall innebär det att kunna assistera dygnet rwheelchair-908343_960_720unt, medan det i andra fall kan vara enbart vid enstaka behov.

Assistentens uppgifter kan bestå av att bistå vid de grundläggande behoven, så som på-/avklädning, äta, tvättning, kommunikation med mera. Utöver det kan personliga behov tillkomma. Det kan röra sig om fritidsaktiviteter eller träning, socialt umgänge med vänner och släkt, hjälpa till så att ett arbete kan utföras. Det kan även handla om att assistenten får agera som föräldraansvarig, hjälpa till med hushållssysslor, och även hjälpa till så att individen kan vara delaktig i samhället.

Dock är det så att den som lider av funktionsnedsättning har en hel del att säga till om. Den personen avgör hur mycket hjälp denne behöver, vem som ska vara den personliga assistenten samt även vilken arbetsgivare som den personliga assistenten har. Med andra ord bestämmer personen själv hur ofta stödet ska finnas och även hur det ska utföras.

Det finns även lagar som reglerar hur allt ska skötas. Här gäller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – det vill säga LSS.

Personlig assistans har inte alltid funnits, utan det är ett ganska nytt hjälpmedel. Det infördes i Sverige den 1:a januari 1994.

Den instans som beviljar om personlig assistans är kommunen och försäkringskassan. Om detta blir beviljat betalar alltid kommunen de första 20 timmarna.

Personlig assistent är ett yrke dessutom där det oftast finns jobb. Behovet av personliga assistenter är stort, och fortfarande har inte tillräckligt många fått upp ögonen för detta. Denna roll kan ses som en “win-win-situation”. Den som lever för att hjälpa andra, har möjlighet att få hjälpa dem som har ett verkligt behov av hjälp.

Personlig Assistans – Kort historik

Som tidigare har nämnts, är dagens organiserade personliga assistans väldigt ung. Den kom inte att bli ett lagstadgat hjälpmedel förrän den 1:a januari 1994. Med andra ord är personlig assistans en relativt ny service. I dag känns det som en självklarhet att personer med funktionshinder ska få det extra stöd som behövs av samhället. Det har dock inte alltid varit på det sättet.

Det tog så lång tid som ända fSportlov-2ramtill 1989 innan man faktiskt upptäckte hur det stod till. Att de personer som hade ett funktionshinder hade ett mycket sämre levnadsförhållande än vad de friska människorna i Sverige hade. För Sverige, som faktiskt är ett välfärdsland, var denna upptäckt mycket generande. Man hade då genomfört en omfattande undersökning. Från det att denna undersökning hade genomförts, tog det ändå hela fem år för att den nya reformen skulle få laga kraft. Trots att det tog så pass lång tid, förändrades ändå livet för de funktionshindrade ganska snabbt. Snart fick de ett betydligt drägligare liv.

Reglerna som infördes var strikta, men då var ändå hjälpen som kunde erbjudas förhållandevis generös, så länge man uppfyllde de krav som var uppsatta.

Historiken som den personliga assistansen har är som sagt väldigt kort. Den hade kunnat vara betydligt längre om någon hade upptäckt situationen långt tidigare. Man kan ändå säga att det är en kort historia, men den lutar ändå mot ett lyckligt slut.

Går man tillbaka innan den personliga assistansen togs i bruk, då har man en långt mer tragisk historia. Dock kan man ändå säga att den speglar människan i ett nötskal. Det är knappast så att människan är mest känd för att vara god, generös och omtänksam. Snarare är det så att det elakaste djuret som går på jorden är människan. Man kan hoppas på att med alla insikter och lärdomar som kommer på vägen, kanske även det talesättet kan ändras till det bättre.